TPE | NederlandTitle Insurance dekt gebreken aan de eigendom van een onroerende zaak en kan een vastgoedtransactie die vast dreigt te lopen, vlot trekken.


Een zogenaamde Known Risk Policy beschermt de verzekerde tegen de mogelijke nadelige gevolgen van een ten tijde van de aankoop van het vastgoed bekend maar latent juridisch gebrek, zoals een  gebrekkige of incomplete erfdienstbaarheid, ontbrekende stukken of toestemming (bouwvergunning), een lopende procedure betreffende de eigendom, erfscheiding, etc.


Een dergelijk gebrek vertraagt de transactie : er moet overeenstemming bereikt worden over door de verkoper te verstrekken garanties en over het bedrag en de voorwaarden van escrow voor het geval het betreffende gebrek op een later moment de nieuwe eigenaar schade berokkent. Dat kan leiden tot lange, moeizame onderhandelingen.


Title Insurance biedt een oplossing :


  • Tegen betaling van een eenmalige premie is de koper verzekerd zolang het probleem blijft bestaan. Dat geldt ook voor opvolgende eigenaren ;
  • Op het moment dat het ten tijde van de transactie latente juridische gebrek  actueel wordt zal de verzekeraar trachten een oplossing te vinden. De kosten die het vinden van een oplossing met zich mee brengen, inclusief eventuele (ver-)bouwkosten of afkoopsommen, draagt de verzekeraar. Als er geen oplossing voor handen is, wordt de blijvende schade vergoed (waardevermindering).

  • De geldverstrekker kan een soortgelijke verzekering afsluiten.


    Voor meer informatie : neem contact op met Elise Klein Wassink